Organizácia vyučovania

Kalendár na školský rok 2019/2020

Trimester Obdobie štúdia Kedy kurzy začínaju?
   Jesenný trimester 2019 23. september - december Všetky skupinové, individuálne a firemné kurzy sa otvárajú priebežne počas kalendárneho roka. Prihlásiť sa do kurzu a začať štúdium je možné kedykoľvek.
   Zimný trimester 2020 13. január - 27. marec
   Jarný trimester 2020 6. apríl - 30. jún
   Letný trimester 2020 6. júl - 28. august

 Počas štátnych sviatkov a v dňoch pracovného pokoja sa nekonajú žiadne kurzy.

Čo robiť, ak ste zmeškali registráciu? 

Ak ste sa na kurz nestihli prihlásiť včas, nezúfajte! Zaregistrovať sa môžete počas celého roka a my Vás po absolvovaní zaraďovacieho testu radi pridelíme do jazykového kurzu, ktorý zodpovedá Vašej jazykovej úrovni. 

 Zaradenie študentov do skupín

do správnej úrovne pomáha šetriť Váš čas a peniaze. Študenti, pri ktorých nie je možné určiť nadobudnuté jazykové vedomosti, sa do príslušnej jazykovej úrovne zaraďujú na základe písomného alebo ústneho testu. Všetci študenti môžu vstupné testovanie absolvovať zdarma v priestoroch školy podľa otváracích hodín alebo Vám zašleme test elektornicky a vy si ho vyplníte z pohodlia Vášho domova.

Študenti sa zaraďujú do príslušnej úrovne jazykového kurzu nielen na základe výsledkov testu, ale prihliada sa aj na osobné konzultácie, pri ktorých sa zhodnocuje celková znalosť jazyka. Naším cieľom je študentom ponúknuť príjemné študijné prostredie s možnosťou rozvoja vedomostí, ktoré už ovládajú.

Jazykové úrovne

Výučba je rozdelená do šiestich stupňov od začiatočníkov až po pokročilých a je identická so „Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky (SERR)“, ktorý vypracovala a odporúča Rada Európy pre učenie sa, vyučovanie a hodnotenie cudzích jazykov. 

  Urovňe podľa SERR Slovenský ekvivalent Cambridge English IELTS
   A1 A1.1 - A1.2     YLE (A1)  
   A2 A1.2 - A2.2    KET (A1-A2) YLE(A2)  3.0 - 3.5
   B1 B1.1 - B1.2 všeobecná a základná
štátna jazyková skúška
PET (B1)   4.0 - 5.0
   B2 B2.1 - B2.2  FCE (B2)   5.5 - 6.5
   C1 C1.1 - C1.2 odborná a špeciálna
jazyková skúška
CAE (C1)   7.0 - 8.0
   C2 C2.1 - C2.2 CPE (C2)   8.5+

 

Naše jazykové kurzy, študijná literatúra a vyučovacie metódy sa študentom prispôsobujú tak, aby sme Vám pomohli dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Medzi jednotlivými stupňami ponúkame intenzívne, individuálne a skupinové kurzy, ktoré umožnia záujemcom o konkrétny jazykový kurz zaradiť sa do vyššieho stupňa v kratšom čase.

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Jazykovú školu Vallis nájdete aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?
Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.