Absolvovanie testu APTIS

Aptis zhodnotí vašu úroveň angličtiny vo všetkých štyroch zručnostiach – hovorenie, písanie, čítanie a počúvanie. Taktiež zahŕňa test gramatiky a slovnej zásoby. Ktoré zručnosti sa budú u vás testovať, to záleží na organizácii, ktorá si Vaše testovanie vyžiada (napr. zamestnávateľ alebo poskytovateľ tréningu).

Nákladovo efektívne

   Aptis balíky Cena
   Listening balík 15 €
   Reading balík 15 €
   Speaking balík 26 €
   Writing balík 20 €
   Reading & Listening balík 26 €
   Listening & Speaking balík 32 €
   Listening & Writing balík 26 €
   Reading & Speaking balík 32 €
   Reading & Writing balík 26 €
   Writing & Speaking balík 32 €
   Listening & Reading & Speaking balík 47 €
   Listening & Reading & Writing balík 32 €
   Listening & Speaking & Writing balík 47 €
   Reading & Speaking & Writing balík 47 €
   Balík všetkých 4 zručností 54 €

 

Po absolvovaní testu a po dodaní výsledkov, si môžete položiť nasledujúcu otázku: 

Čo znamená moje skóre? 

Dostanete hodnotenie podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR). Bude tu uvedená vaša úroveň CEFR (A1-C) pre každú testovanú zručnosť. Ak absolvujete všetky 4 zručnosti, dostanete celkovú CEFR úroveň. Spolu s Vašou CEFR úrovňou a číselným skóre (0-50) zobrazí Vašu vedomostnú úroveň pre každú testovanú zručnosť.  

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Jazykovú školu Vallis nájdete aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?
Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.