O skúške IELTS

BC IELTS OfficialTestCentre V RGB (2)Skúšky IELTS (THE INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM) sú medzinárodným testovacím systémom, ktorý hodnotí jazykové zručnosti kandidátov v štyroch oblastiach: čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie. Ide o svetovo najpopulárnejší spôsob testovania angličtiny na všetkých úrovniach za účelom štúdia alebo emigrácie do zahraničia.

Jednotlivé zručnosti sú hodnotené na základe 9-bodovej škály, ktorou sa každá z uvedených jazykových zručností hodnotí separátne. Generálny výsledok je spriemerovaním percent za jednotlivé časti.

Okrem skutočnosti, že táto skúška je medzinárodne vyhľadávaným a platným spôsobom zdokladovania dosiahnutých jazykových zručností, využívajú ju predovšetkým všetci záujemcovia o štúdium či prácu v zahraničí.

Zvýšte absolvovaním tejto skúšky aj Vy svoje šance študovať, žiť, či zamestnať sa v zahraničnej firme alebo v zahraničí.

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Jazykovú školu Vallis nájdete aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?
Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.