Kurzy pre mládež (13+)

Deťom umožňujeme štúdium v hravej forme, kde sa v malých skupinách lektor dokáže venovať deťom komplexne. Naši lektori používajú autentické materiály, texty, flash karty, nahrávky a videá. Vyučovanie je založené na pokrokových metódach CLIL. Táto metóda predstavuje jednu zo základných stratégií vyučovania u nás.

V čom je táto metóda zaujímavá?

  • CLIL metóda je učenie sa cudzieho jazyka obohatené učením sa nových vedomostí
  • žiaci sa na hodinách nielen zlepšia v cudzom jazyku, ale dozvedia sa aj informácie z oblasti kultúry, histórie, prírody a iných odvetví
  • Metóda CLIL umožňuje predstaviť žiakom širší kultúrny kontext a pripravuje ich fungovať v medzinárodom prostredí 21. storočia
  • Táto metóda zvyšuje motiváciu k učeniu sa, keďže je vedené interaktívne a sú v ňom aplikované nové pokrokové metódy
  • Počas vyučovania sa používajú interaktívne pomôcky (napr.interaktívna tabuľa, online cvičenia, internet, a pod.)
  • Učí žiakov, ako si sami môžu vyhľadať potrebné informácie a rozoznávať medzi kvalitnými a nekvalitnými zdrojmi
  • Vyvíja plynulosť a presnosť v prejave, nové spôsoby myslenia
  • Žiaci sú vedení rozmýšľať nad vecami z rôznych uhlov a mimo svojho bežného rámca, čím sa u nich vyvíja kreativita, kritické myslenie a kognitívne schopnosti

Umožnite deťom vybudovať si pozitívny postoj k cudziemu jazyku a objavovať nové poznatky hravo, interaktívne a zaujímavo! 

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Jazykovú školu Vallis nájdete aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?
Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.