Detské jazykové kurzy

BC-LearnEnglishFamily

Organizujeme detské kurzy anglického, nemeckého, talianskeho, španielskeho, francúzskeho jazyka a ruského jazyka.

Deťom umožňujeme štúdium v hravej forme, kde sa v malých skupinách lektor dokáže venovať deťom komplexne. Naši lektori používajú autentické materiály, texty, flash karty, nahrávky a videá. Vyučovanie je založené na pokrokových metódach CLIL.

 detske-jazykove-kurzy

Ako vyučujeme?

 • CLIL metóda je učenie sa cudzieho jazyka obohatené učením sa nových vedomostí.
 • Metóda CLIL umožňuje predstaviť žiakom širší kultúrny kontext a pripravuje ich fungovať v medzinárodom prostredí 21. storočia.
 • Táto metóda zvyšuje motiváciu k učeniu sa, keďže je vedené interaktívne a sú v ňom aplikované nové pokrokové metódy.
 • Počas vyučovania sa používajú interaktívne pomôcky (napr. počítače, tablety, interaktívna tabuľa, internet, a pod.).
 • Učí žiakov ako si sami môžu vyhľadať potrebné informácie a rozoznávať medzi kvalitnými a nekvalitnými zdrojmi.
 • Vyvíja plynulosť a presnosť v prejave, nové spôsoby myslenia.
 • Žiaci sú vedení rozmýšľať nad vecami z rôznych uhlov a mimo svojho bežného rámca, čím sa u nich vyvíja kreativita, kritické myslenie a kognitívne schopnosti.

Organizácia výučby počas školského roku 2017/2018

Vaše dieťa absolvuje 60 stretnutí v rozsahu 45 minút v skupine 4 - 7 detí približne rovnakej jazykovej a kognitívnej úrovne.

 • Školský rok sa začína v jesennom trimestri (začíname v týždni od 25. septembra 2017. Registrácia je možné počas celého septembra)
 • Školné na celý rok je vo výške 299€
 • Štúdijná literatúra nie je zahrnutá v cene kurzu.
 • Výučba prebieha v čase: od 15.10 – 15.55 alebo 16.00 – 16.45 hod. (čas sa prispôsobuje rozvrhu deti)
 • Kombinácia dní: pondelok/ streda alebo utorok/štvrtok (dni sa prispôsobujú rozvrhu deti

Harmonogram školského roka:

 • Jesenný trimester (september - december 2017) 26x 45 min. Začíname od 25.septembra 2017. (nevyučuje sa počas štátnych sviatkov - 17. novembra), jesenných prázdnin (28.10. - 1.11.), 2. 11. - prvý deň vyučovania, vianočných prázdnin (23.12. - 7.1. 2018) - prvý deň vyučovania v týždni od 8.1.2018
 • Zimný trimester (január - marec 2018). Začíname od 8.1.2018. 22x 45 min. Výučba neprebieha počas polročných prázdnin (2.2.), jarných (5.3. - 9.3.) a veľkonočných prázdnin (29.3 - 31.3).
 • Jarný trimester (apríl - jún 2018). 12 x45 min. Začíname od 4. apríla. Výučba sa nekoná počas štátnych sviatkov (1. mája, 8. mája 2018)

Používana literatúra a pomôcky

Na kurzoch sa bude pracovať s literatúrou a materiálmi, ktoré pripravujú dieťa tak, aby na konci školského roka úspešne zvládlo skúšku a dostalo YOUNG LEARNERS CERTIFICATE. Tieto materiály pochádzajú z CAMBRIDGE vydavateľstva a zabezpečujú, že Vaše dieťa dosiahne takú úroveň, aby skúškou bez problémov prešlo.

superminds1 superminds2 superminds3

Materiály sú farebné, pôsobia veľmi živo a motivačne, odbúravajú nudu klasických učebníc, no čo je najdôležitejšie, vznikli pod značkou najvýznamnejšieho britského skúškového centra.

Literatúra bude doplnená o extra materiály, ktoré budú súvisieť s aktuálnou témou na hodinách. Materiály poskytnú žiakom možnosť vyfarbovania, vystrihovania a lepenia, spájania slovíčok a obrázkov… Tieto materiály podporia ich tvorivosť a urobia vyučovanie zaujímavejším.

Extra materiály umožnia žiakom kreatívne tvoriť, realizovať projekty, do ktorých zapracujú vlastné nápady, a to všetko po anglicky! Taktiež budú do hodín zapojené rôzne hry, piesne a pohybové aktivity, ktoré spôsobia, že si žiaci nové učivo rýchlejšie zapamätajú. Do vyučovacieho procesu bude zahrnutá aj práca s interaktívnou tabuľou a online materiálmi, ktoré hodiny ešte viac oživia a zatraktívnia. 

CAMBRIDGE certifikáty

young-learners-certificates

Rozmýšľate nad tým, ako vo Vašich ratolestiach vypestovať lásku k angličtine? Ak máte pocit, že Vaše dieťa je veľmi šikovné, má potenciál rozvíjať sa a Vy chcete byť prví, kto mu to umožní, prečítajte si nasledujúci článok.

Ak však máte pocit, že Váš syn alebo Vaša dcéra potrebuje motiváciu, pretože v škole je posudzované neobjektívne a preto stráca záujem o učenie, aj pre Vás je tento článok ako stvorený! Tak či onak, dovoľte nám urobiť Vaše dieťa výnimočným. Jazyková škola VALLIS ponúka detské kurzy, na konci ktorých je možné urobiť si skúšku a dostať prestížny CAMBRIDGE CERTIFICATE určený presne pre vekovú skupinu Vášho dieťaťa.

Ponúkame prípravu na certifikáty, ktorá zahŕňa prácu s atraktívnymi farebnými materiálmi, pomocou ktorých si nie je náročné osvojiť slovnú zásobu, anglické frázy a vety.
Nechajte Vaše dieťa vstúpiť do farebného sveta plného dobrodružstva, zábavy a hier. Dajte mu možnosť zažiť pocit výnimočnosti. Pocit, že môže dosiahnuť všetko, čo chce, bude na nezaplatenie.

Výhody certifikátu

Získanie certifikátu z anglického jazyka sa stáva významným impulzom na naštartovanie budúcej kariéry Vášho dieťaťa. Držiteľ certifikátu je motivovaný pracovať na svojom rozvoji, zároveň vidí zhmotnené výsledky svojej práce. Test zabezpečí nestranné a objektívne hodnotenie schopností Vášho dieťaťa
Počas samotnej skúšky NIE JE žiak vystavený stresu či strachu, pretože prebieha HRAVOU FORMOU (napr. vyfarbovaním a pod.)

SKÚŠKA SA NEDÁ NESPRAVIŤ - každé dieťa dostane certifikát s príslušným počtom bodov

Držiteľ tohto certifikátu si zabezpečí prestíž medzi rovesníkmi a môže pôsobiť motivačne na súrodencov či kamarátov.  Milí rodičia, doprajte svojim deťom radosť z úspechu a prihláste ich na detské jazykové kurzy vo VALLISE.

Ponúka certifikátov zoradených podľa náročnosti a veku dieťaťa:

 • YLE Starters (od 7 rokov) - 55 €
 • YLE Movers (od 8 do 11 rokov) - 57 €
 • YLE Flyers (od 9 do 12 rokov) - 60 €

O možnostiach získa a výhodach CAMBRIDGE certifikátov sú informovaný všetci rodiča na začiatku školského roka.

Iné kombinácie a alternatívy

Taliansky, francúzsky, španielsky a ruský jazyk sa vyučuje individuálnou formou (jeden žiak, malá skupina - 2., 3., 4. žiaci). Ak máte záujem o skupinové kurzy pre deti kontaktujte nás a informujte sa o dostupných možnostiach. Kontaktné údaje nájdete na nasledujúcej stránke kontakty.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?  Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

logo small

© 2007 - 2017
Všetky práva vyhradené.
Trhová 1/A, 917 01 Trnava
Nachádzaš sa tu: Home Jazykové programy Deti a mládež Detské jazykové kurzy