Príprava na maturitu

Formou jazykových kurzov a doučovania Vás efektívne pripravíme na maturitu alebo konkrétne časti výučby, ktoré Vám v rámci štúdia jazykov spôsobujú najviac problémov. Je len na Vás, aby ste si vybrali: môžete si zvoliť komplexnú prípravu alebo sa s Vami sústredíme na konkrétny problém, ktorý Vám spôsobuje najviac ťažkostí, napr. počúvanie/čítanie s porozumením, konverzácie, gramatika, slohová zložka či literatúra.  

Naše kurzy zastrešujú prípravu na maturitu zo slovenského, anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, talianskeho a ruského jazyka.

maturita mladez kurz trnava

Príprava na maturitu

Daný typ kurzov ponúkame od septembra do konania písomných maturít (marec 2017), avšak môžu sa do nich prihlásiť všetci študenti aj v neskoršom termíne. Nástup je limitovaný len úrovňou študenta. Každý študent pred kurzom absolvuje zaraďovací test. Počas jedného školského roku absolvuje študent 40 stretnutí výučby v minutáži 90 minút, 2-krát týždenne.

Lekcie prebiehajú v čase:

 • orientačný čas výučby od 15.00 – 16.30 alebo 16.00 – 17.30 hod. (čas sa prispôsobuje rozvrhu študentov),
 • kombinácia dní: pondelok/streda alebo utorok/štvrtok, sobotu (dni sa prispôsobujú rozvrhu študentov),
 • školné: 340 Eur.
 • Štúdijná literatúra nie je zahrnutá v cene kurzu.

Testovacia maturitna skúška

Pre našich aj externých študentov ponúkame vynikajúcu možnosť otestovať si svoje vedomosti v dostatočnom čase pred maturitou. V priestoroch našej školy, so školenými lektormi a s inými kandidátmi môžete absolvovať simulovanú maturitnú skúšku.

Pre študentov, ktorí študujú v našich ročných prípravných kurzoch, je simulovaná skúška zahrnutá v cene kurzu. Simulovaná skúška je organizovaná podľa záujmu študentov spravidla však raz ročne.

Skúšky sa môžu zúčastniť aj externí kandidáti, ktorí nie sú našimi študentmi. Poplatok za skúšku je v ich prípade 19,90 €.

O výhodach simulovanej skúšky si môžete prečítať priamo od účastníkov.

Prihláška na kurz

zapis-365

Všetci študenti, ktorí sa pripojá do kurzu absolvujú vstupný pohovor, vstupný test alebo skúšobnu hodinu. Pri zaradení do kurzu sa prihliada na osobnú konzultáciu s vyučujúcim, pri ktorých sa zhodnocuje celková znalosť jazyka.

Individuálne varianty prípravy na maturitu

Individuálnych kurzov sa môžu zúčastniť jednotlivci alebo skupiny spolužiakov a kamarátov.

Príprava na maturitu alebo certifikát sa môže konať v dohodnutých dňoch a čase. V predchádzajúcich školských rokoch sme organizovali prípravné kurzy na priíjmacie skúšky na vysokú školu, príprava na maturitnú skúšku a príprava na zvládnutie medzinárodného Cambridge English certifikátu.

Študenti si najčastejšie vyberajú alternatívu:

 • 2 x 60 min týždenne v poobedných hodinách,
 • 2 x 90 min. v sobotu.

Dni a časy: Kurzy sa konajú v pracovných dňoch a v sobotu. Ak by ste chceli študovať v skupinke spolužiakov z rovnakého ročnika alebo triedy hneď po ukončení poslednej hodiny, vieme po vzájomnej dohode upraviť náš rozvrh tak, aby sme Vám vyšli v ústrety.

Pre individuálnu cenovú ponuku nás, prosím, kontaktujte. Kontaktné údaje najdete na tejto stránke.

Využitie Cambridge English certifikátov

Ste študentmi strednej školy, ktorí by radi zlepšili svoje pracovné možnosti? Práve pre Vás sú v ponuke Cambridge certifikáty.

Preukážete nimi:

 • fakultám a univerzitám, že ste schopný študovať v angličtine,
 • zamestnávateľom, že dokážete používať angličtinu v náročných medzinárodných pracovných situáciách,
 • pomôžu Vám pri získaní víz na prácu alebo štúdium v takých krajinách ako napr. Spojené kráľovstvo alebo Austrália,
 • schopnosť porozumieť dlhším prejavom, prednáškam, sledovať argumentačne náročnejšiu debatu, ak je témami dostatočne známa, čítať aktuálne články a správy,
 • s rodenými hovoriacimi komunikovať na úrovni bežného rozhovoru, zapojiť sa do diskusie na známe témy a vyjadriť v nich svoj názor aj vysvetliť dôvody,
 • v rámci písanej formy je schopný spracovať podrobný text o širokom rozsahu tém vzťahujúcich sa na jeho záujmy. Aj v písomnej forme dokáže odovzdávať informácie alebo poskytnúť dôkazy na podporu konkrétneho názoru alebo jasné podrobné opisy celého radu predmetov vzťahujúcich sa na jeho oblasť záujmu.
 • Certifikáty Cambridge uznávajú tisíce zamestnávateľov, univerzít a vládnych inštitúcií po celom svete. Tisíce zamestnávateľov v oblasti priemyslu, administratívy a služieb akceptujú tento certifikát ako potvrdenie schopnosti komunikovať v angličtine na danej úrovni.

Keďže sme sa v roku 2012 stali skúškovým centrom British Council, medzinárodne uznávané certifikáty Cambridge môžete získať priamo v Trnave - v sídle našej školy.

Aktuálnu ponuku Cambridge ESOL skúšok nájdete v sekcii anglických certifikátov.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?  Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

logo small

© 2007 - 2017
Všetky práva vyhradené.
Trhová 1/A, 917 01 Trnava
Nachádzaš sa tu: Home Jazykové programy Deti a mládež Príprava na maturitu