Skupinové jazykové kurzy

V skupinových kurzoch otvárame všetky úrovne od úplných začiatočníkov až po pokročilých.

• kurz angličtiny
• kurz nemčiny
• kurz taliančiny
• kurz španielčiny
• kurz francúzštiny
• kurz ruštiny
• kurz slovenčiny

Skupinové  jazykové kurzy sú populárne svojou nadväznosťou  celého školského roku a garanciou plynulosti výučby s možnosťou dôkladne sa pripraviť na úspešné zvládnutie medzinárodných certifikátov.

Cieľom jazykových kurzov je ponúknuť všetkým študentom nadštandardný prístup počas štúdia podľa Európskeho referenčného rámca pre jazyky a schopnosť plynulo sa vyjadrovať v cudzom jazyku.

Kurzy cudzích jazykov sú určené pre mládež a dospelých všetkých vekových kategórií a na všetkých jazykových úrovniach.

jazykove-kurzy-studenti-diskutuju-konverzacia

Skupinový kurz pre začiatočníkov až mierne pokročilých

Každý trimester je originálny a počas jedného trimestra absolvujete 22 stretnutí v rozsahu 90 minút, 2-krát týždenne. Kurzy prebiehajú v čase:

 • Uvedený typ kurzu je dostupný pre úrovne A1, A2, B1.1
 • Kurzy sú prístupné zhruba od 17:00 v rôznych turnusoch
 • Kombinácia dní: pondelok/streda alebo utorok/štvrtok.
 • Počas jedneho trimestra absolvujete 22 stretnutí v rozsahu 2x90 min. týždenne.
 • Cena jedného trimestra je od 159 eur.
 • Literatúra nie je zahrnutá v cene kurzu.
 • Celoročne ponúkame výučbu aj mimo stanovených termínov napr. pondelok/štvrtok, 17:00 - 17:55 a iné.

Čo sa v kurze naučíte?
V tomto type kurzu si študenti osvoja základy gramatiky, nadobudnú slovnú zásobu, ktorá je nevyhnutná na správne vyjadrovanie sa. Získajú tak dobrý základ na to, aby postupne pracovali na zveľaďovaní všetkých štyroch kľúčových kompetencií: čítania, počúvania, písania a rozprávania a vedeli sa dorozumieť v písanej aj hovorenej podobe.

Skupinový kurz pre stredne pokročilých až pokročilých

Novinkou pre našich študentov vo večerných kurzoch je možnosť ukončiť kurz Cambridge certifikátom.

Kurz sa orientuje na výučbu všeobecnej angličtiny nastavenej podľa štandardizovaných prípravných učebníc na certifikáty. 

Po absolvovaní kurzu budete mať zvládnutú príslušnú jazykovú úroveň a certifikát si môžete, ale nemusíte spraviť. Pocítite však značný progres vo svojich vedomostiach a zručnostiach.

 • Uvedený typ kurzu je dostupný pre úrovne B1.2 (PET), B2 (FCE) až C1 (CAE).
 • Cena jedného trimestra je od 169 eur (B1-B2) a 179 eur (C1)
 • Literatúra a certifikát nie je zahrnutá v cene kurzu. Počas jedneho trimestra absolvujete 22 stretnutí v rozsahu 2x90 min. týždenne.
 • Tieto kurzy môžete absolvovať dopoludna (8.00 - 12.00) alebo v popoludňajších hodinách zhruba od 17:00 v rôznych turnusoch.
 • Celoročne ponúkame výučbu aj mimo stanovených termínov podľa dohody.

Čo sa v kurze naučíte?
Daný typ kurzu nadväzuje na predchádzajúce vedomosti a aktívne ich ďalej rozvíja. Počas vyučovania sa pracuje nielen so zvolenou literatúrou, ale aj s extra materiálmi, dataprojektorom a videami, PC či interaktívnou tabuľou, ktoré uľahčujú nadobúdanie vedomostí a lepšie ilustrujú preberané teoretické javy.

Aj naďalej sa pracuje na zdokonaľovaní všetkých štyroch komunikačných kompetencií (čítania, počúvania, písania a rozprávania), ktoré sú na daných hodinách zastúpené v rôznej miere. Okrem osvojovania si teoretických poznatkov sa počas vyučovania študentom predostierajú rôzne aktivity a modelové situácie, na ktoré títo reagujú a osvojujú si daný jav rýchlejšie a efektívnejšie. Aj vďaka nim naše vyučovanie nie je nudou, ale zážitkom, resp. zaujímavým objavovaním nových vecí.

 Školský rok 2017/2018

Trimester trvá 3 mesiace Obdobie štúdia Registrácia
Jesenný trimester 2017 september - december 2017 otvorená - prihláška
Zimný trimester 2018 január - marec 2018 otvorená - prihláška
Jarný trimester 2018 apríl - jún 2018 otvorená - prihláška
Letný trimester 2018 júl - august 2018 otvorená - prihláška

Zmeškali ste registračné obdobie a nechcete čakať ?

Zápis do všetkých kurzov je otvorený 365 dní v roku. Do všetkých kurzov môžte pristúpiť kedykoľvek po absolvovaní zaraďovacieho testu. Študent platí alikvótnu čiastku z kurzu a plnú cenu učebníc.

zapis-365

Ukončenie kurzom osvedčenim alebo certifikátom

Všetky skupinové kurzy končia vydaním osvedčenia o absolvovaní kurzu. Podmienky, podľa ktorých sa osvečenie vydáva, nájdete na stránke "Organizácia výučba". Medzinárodný certifikát sa vydáva po úspešnom zložení skúšky a vykonávať ho môžu len centrá s licenciou, ktoré splnia náročné kritériá kvality služieb posudzované komisiami z domova a zahraničia.

Jazyková škola Vallis bola úspešne vybraná ako skúškové centrum: British Council, ETS Global aNárodným centrom pre ECL certifkáty, ktoré je pre SR vytvorené na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Študenti majú môžnosť pripraviť a vykonať skúšku priamo v Trnave bez nutnosti cestovať.

skupinove-kurzy-pre-vsetky-vekove-kategorie-trnave

Počas jazykového kurzu sa naučíte:

 • rozumieť, hovoriť, čítať a písať v cudzom jazyku na úrovni zodpovedajúcej typu zvoleného kurzu,
 • používať jazyk v reálnych, každodenných situáciách.
 • správne používať gramatiku a rozšírite si slovnú zásobu v rámci zvolenej jazykovej úrovne,
 • užitočné a praktické informácie - spoznáte kultúru a reálie krajiny, ktorej jazyk študujete,
 • rozvíjať komunikatívnu stránku - v malých skupinách si vymieňate vzájomné skúsenosti a znalosti a nadväzujete nové priateľstvá.

Ukážka literatúry

Ukážka literatúry, s ktorou sa najčastejšie stretnete pri Vašom štúdiu v skupinovom kurze. Pri individuálnych kurzoch sa vieme plne prispôsobiť študentom a pokračovať v literatúre, z ktorej sa už vzdelávali alebo navrhnúť vhodnejšiu alternatívu. Kliknite pre kompletnú prezentáciu.

global intermediate empowerknihab1 englishfile3rd alltag3-ucebnica-kurz-nemciny the-business-obchodna-anglictina kniha menschen a12

 Základná charakteristika kurzu:

 • študijný plán sa stanovuje podľa typu Vami vybraného kurzu (skupinový, konverzačný, odborný či prípravný),
 • praktické témy súvisiace s každodenným životom,
 • simulovanie reálnych situácií a schopnosť adekvátne reagovať - tak v hovorenej, ako aj v písanej forme,
 • dbáme na rozvoj všetkých jazykových zručností: nácvik výslovnosti, pravidlá písania, počúvanie a čítanie textu s porozumením,
 • testovanie týchto zručností a následné vyhodnotenie,
 • odbúravanie psychologických bariér v používaní cudzieho jazyka,
 • priateľská atmosféra
 • objavovať cudzí jazyk zaujímavou a atraktívnou formou

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?  Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

logo small

© 2007 - 2017
Všetky práva vyhradené.
Trhová 1/A, 917 01 Trnava
Nachádzaš sa tu: Home Jazykové programy Dospelí a spoločnosti Skupinové jazykové kurzy