Cambridge English: BEC

hodnotia znalosť v oblasti obchodnej, tzv. business angličtiny používanej v pracovnej komunikácii podľa jazykových úrovní uvádzaných v Spoločnom európskom referenčnom rámci (SERR). Atraktívnou formou približujú študentom relevantné informácie z oblasti obchodnej angličtiny založené na simulácii reálnych situácií, s ktorými sa v bežnom pracovnom prostredí stretnú.

Možnosť dokázať, že viete efektívne komunikovať s použitím obchodnej angličtiny otvára dvere možnosti pri hľadani práce alebo kariernom postupe. Obsah skúšky reflektuje každodenú prácu a pracovnú náplň. Prípravou na certifikát BEC sa určite stanete prínosom pre svojho zamestnávateľa.

Prečo je Cambridge English: BEC ta prává skúška pre Vašú karieru? Pozrite si proces akým sa pripravujú.

 

Business English Certificates (BEC) sú uznávane svetovými organizáciami:

Adidas, BMW, BP, Citibank, Coca-Cola Company, Credit Suisse, Deloitte & Touche, Deutsche Bank, DHL, Ernst & Young, GlaxoSmithKline, Hewlett Packard, HSBC, IBM, Johnson & Johnson, Kodak, KPMG, L´Oréal, Microsoft, Motorola, Nestlé, Nokia, Philips, PricewaterhouseCoopers, Procter & Gamble, Reuters, Roche, Shcell, Siemens, Sony Ericson, Vodafone, Svetová Banka, World Health Organization a iné.

Úrovňe skúšky:

  • Cambridge English: Business Higher, Level: C1
  • Cambridge English: Business Vantage, Level: B2
  • Cambridge English: Business Preliminary, Level B1

Prečo skúška BEC?

Certifikát BEC Vám môže pomôcť:

  • v medzinárodnom pracovnom prostredí
  • počas pracovného pohovoru
  • pri žiadosti o povýšenie
  • pri žiadosti o štúdium v zahraničí

Prípravné kurzy:

Ak si potrebujete „oprášiť“ svoje znalosti alebo sa chcete zodpovedne pripraviť na test, máte možnosť využiť naše prípravné kurzy, kde získate množstvo praktických informácií a zručností. Naši lektori Vás svedomito pripravia: prejdeme si s Vami potrebnú gramatiku, precvičíme si Vaše konverzačné schopnosti, pridajú nejaké tie zaujímavosti, ale hlavne budete schopní:

Rozumieť hlavným bodom jasných inštrukcií a verejných oznamov.
Reagovať v bežných situáciách, s ktorými sa stretnete pri cestovaní v anglicky hovoriacich krajinách.
Vedieť sa správne opýtať a zapojiť sa do bežnej konverzácie v pracovnom prostredí. 4. Napísať listy či e-maily, ale aj písať o veciach, s ktorými sa bežne stretávate.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?  Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

logo small

© 2007 - 2017
Všetky práva vyhradené.
Trhová 1/A, 917 01 Trnava
Nachádzaš sa tu: Home Certifikáty Cambridge English Business (BEC) A2-C1