Cambridge English: Advanced

Skúška CAE má vedúce postavenie pri preukazovaní jazykových schopností na zahraničných univerzitách v USA, Kanade alebo v Austrálii na úrovni C1, ktorá preukazuje, že študent zvládne štúdium v cudzom jazyku. CAE je vhodnou skúškou pre tých, ktorí sa chcú vydať akademickým a odborným smerom. Úspešný kandidát je pripravený sebavedomo komunikovať pri štúdiu alebo pri budovaní a rozvíjaní si kariéry. Skúška CAE je taktiež uznávaná ako náhrada maturitnej skúšky na úrovni C1.

Ak naozaj túžite študovať alebo pracovať v anglicky hovoriacej krajine, potrebujete medzinárodne akceptovanú skúšku. Certifikát CAE akceptuje viac než 3000 zamestnávateľov, univerzít, fakúlt, vládnych inštitúcií a iných organizácií po celom svete. Akceptujú ho všade, kde sa vyžaduje vysoká úroveň angličtiny.

Preukážete ním:

  • fakultám a univerzitám, že ste schopný študovať v angličtine,
  • zamestnávateľom, že dokážete používať angličtinu v náročných medzinárodných pracovných situáciách,
  • pomôže Vám pri získaní víz na prácu alebo štúdium v takých krajinách ako napr. Spojené kráľovstvo alebo Austrália.

Prípravné kurzy:

Ponúkame Vám výbornú príležitosť pripraviť sa na tento certifikát. Naši lektori sú Vám plne k dispozícii, aby ste sa s nimi zodpovedne pripravili na všetky časti skúšky. Upevníme a precvičíme si spolu Vaše konverzačné schopnosti, gramatiku, terminologické minimum, upozorníme Vás na najčastejšie chyby, ktorých sa študenti dopúšťajú, a, samozrejme, pridáme aj nejaké tie zaujímavosti z anglických reálií. V rámci prípravy sa zameriame na rozvoj týchto schopností:

  • efektívne komunikovať na manažérskej a profesionálnej úrovni,
  • pripraviť sa na bežný život v anglicky hovoriacich krajinách,
  • efektívne participovať na pracovných stretnutiach a akademických prednáškach či seminároch,
  • zvládnuť komplexné a náročné výskumy,
  • adekvátne reagovať v rôznych kultúrnych a sociálnych situáciách a i.

Viac informácii o prípravných kurzoch.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?  Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

logo small

© 2007 - 2017
Všetky práva vyhradené.
Trhová 1/A, 917 01 Trnava
Nachádzaš sa tu: Home Certifikáty Cambridge English Advanced (CAE) C1