Cambridge English: First

Skúška FCE je jednou z najviac vykonávaných skúšok z portfólia Cambridge ESOL.

Skúška FCE je vhodná pre uchádzačov, ktorí sa venujú angličtine minimálne 4 roky. Skúška FCE je taktiež uznávaná ako náhrada maturitnej skúšky na úrovni B2 (upper-intermediate). Je vhodným ekvivalentom pre študentov, ktorí sa rozhodnú pre vyššiu úroveň maturitnej skúšky a taktiež pre gymnazistov. Je určená všetkým tým, ktorí potrebujú potvrdiť schopnosť používať angličtinu v písanej aj hovorenej podobe na úrovni pokročilého používateľa (upper-intermediate) tak pre pracovné, ako aj študijné účely.

Používatelia jazyka na tejto úrovni sú schopní:

  • porozumieť dlhším prejavom, prednáškam, sledovať argumentačne náročnejšiu debatu, ak je témami dostatočne známa, - čítať aktuálne články a správy - s rodenými hovoriacimi komunikovať na úrovni bežného rozhovoru, zapojiť sa do diskusie na známe témy a vyjadriť v nich svoj názor aj vysvetliť dôvody,  
  • v rámci písanej formy je schopný spracovať podrobný text o širokom rozsahu tém vzťahujúcich sa na jeho záujmy. Aj v písomnej forme dokáže odovzdávať informácie alebo poskytnúť dôkazy na podporu konkrétneho názoru alebo jasné podrobné opisy celého radu predmetov vzťahujúcich sa na jeho oblasť záujmu.

Časti FCE skúšky sú:

  1. čítanie (1 hodina) – testuje porozumenie rozličných textov: noviny, beletria a magazíny,
  2. písanie (1 hodina a 20 minút) – kompozícia dvoch rozličných druhov textu ako napr.: list, správa, recenzia alebo krátky príbeh,
  3. use of English (45 minút) – overuje používanie správnych slov a časov,
  4. počúvanie (40 minút) – obsahuje rôzne nahrávky príbehov, televíznych správ, rečí a pod,
  5. hovorenie (14 minút) – testuje študentov a ich schopnosť použiť angličtinu v reálnom živote.

Kto akceptuje tento certifikát:

Certifikát FCE uznávajú tisíce zamestnávateľov, univerzít a vládnych inštitúcií po celom svete. Tisíce zamestnávateľov v oblasti priemyslu, administratívy a služieb akceptujú tento certifikát ako potvrdenie schopnosti komunikovať v angličtine na úrovni B2 – upper intermediate.

Prípravné kurzy:

Ponúkame Vám výbornú príležitosť pripraviť sa na tento certifikát. Naši lektori sú Vám úplne k dispozícii, aby ste sa s nimi zodpovedne pripravili na všetky časti skúšky. Upevníme a precvičíme si spolu Vaše konverzačné schopnosti, gramatiku, upozorníme Vás na najčastejšie chyby, ktorých sa študenti dopúšťajú, a, samozrejme, pridáme aj nejaké tie zaujímavosti z anglických reálií.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?  Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

logo small

© 2007 - 2017
Všetky práva vyhradené.
Trhová 1/A, 917 01 Trnava
Nachádzaš sa tu: Home Certifikáty Cambridge English First (FCE) B2