Cambridge English: KET

dokladuje, že jeho držiteľ dokáže komunikovať v angličtine na úrovni A2.

Držitelia certifikátu na úrovni A2 sú schopní:

 • rozumieť jednoduchým písaným textom v angličtine, základným frázam a výrazom,
 • komunikovať v rámci známych tém, predstaviť sa, odpovedať na jednoduché otázky o sebe,
 • rozumieť krátkym zápisom a jednoduchým hovoreným príkazom, robiť si krátke a jednoduché poznámky.

Časti skúšky:

 • čítanie a písanie: 9 častí/56 otázok, 70 minút, tvorí 50% celej skúšky,
 • počúvanie: 5 častí/25 otázok, 30 minút, tvorí 25% skúšky,
 • rozprávanie: 2 časti, 8 - 10 minút, 25% skúšky, prebieha v pároch, žiaci vedú dialóg so skúšajúcim a s iným testovaným. Súčasťou komisie sú dvaja skúšajúci; jeden vedie dialóg, druhý počúva a robí si poznámky.

 Prečo KET?

 • zvyšuje motiváciu žiakov o štúdium anglického jazyka
 • žiakom dodáva sebadôveru vo využívaní všetkých štyroch zručnostiach jazyka
 • inšpiruje a dodáva entuziazmus do ďalšieho štúdia angličtiny
 • je uznávaná po celom svete

Rozlišujú sa dve verzie: KET a KET for schools. Obe maju rovnaký formát a úroveň. Jediný rozdiel je, že KET pre školy je tematicky viac zameraný na skúsenosti žiakov.

Predpoklad na úspešné absolvovanie skúšky je, že kandidát absolvoval cca 180 až 200 hodín štúdia tohto jazyka.

Prípravné kurzy:

Ak si potrebujete „oprášiť“ svoje znalosti alebo sa chcete zodpovedne pripraviť na test, máte možnosť využiť naše prípravné kurzy, kde získate množstvo praktických informácií a zručností. Naši lektori Vás svedomito pripravia: prejdeme si s Vami potrebnú gramatiku, precvičíme si Vaše konverzačné schopnosti, pridajú nejaké tie zaujímavosti, ale hlavne budete schopní:

 • Rozumieť hlavným bodom jasných inštrukcií a verejných oznamov.
 • Reagovať v bežných situáciách, s ktorými sa stretnete pri cestovaní v anglicky hovoriacich krajinách.
 • Vedieť sa správne opýtať a zapojiť sa do bežnej konverzácie v pracovnom prostredí.
 • Napísať listy či e-maily, ale aj písať o veciach, s ktorými sa bežne stretávate.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?  Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

logo small

© 2007 - 2017
Všetky práva vyhradené.
Trhová 1/A, 917 01 Trnava
Nachádzaš sa tu: Home Certifikáty Cambridge English Key (KET) A2