Cambridge English: PET

Potrebujete potvrdiť Vaše jazykové znalosti do zamestnania alebo do školy? Ak Vám nerobí problém používať angličtinu v každodenných situáciách, je certifikát PET vhodný práve pre Vás! Skúška PET sa uznáva aj ako náhrada maturitnej skúšky na úrovni B1.

Skúška je vhodná aj pre ľudí pracujúcich v štátnom sektore či administratíve ako nástroj preukázania ich jazykových zručnosti. Po dosiahnutí tejto úrovne je uchádzač schopný prezentovať svoj názor či už v ústnej alebo písomnej komunikácii.

Ako skúška prebieha? Pozostáva z troch častí: čítanie a písanie, počúvanie a rozprávanie, v ktorých sa preveria všetky štyri základné zručnosti, tak, ako to vyžaduje Spoločný európsky referenčný rámec (CEFR).

Časti skúšky:

  1. čítanie a písanie (90 min.): čítanie – 5 častí / 35 otázok, písanie – 3 časti/7 otázok (50%), Potvrdzuje schopnosť čítať a pochopiť základné informácie uvádzané na značkách, v časopisoch, novinách či rôznych periodikách. Schopnosť používať adekvátnu slovnú zásobu a gramaticky správne konštrukcie.
  2. počúvanie: 4 časti/25 otázok (30 min. + 6 min.) (25%), schopnosť sledovať a porozumieť množstvu hovorených prejavov vrátane verejných oznámení a bežných rozhovorov.
  3. hovorenie: 4 časti (10 – 12 min. na jeden pár kandidátov) (25%) Potvrdzuje schopnosť zapájať sa do konverzácie, pýtať sa a odpovedať, voľne hovoriť, napr, o tom, čo máte/nemáte radi. Prebieha z tváre do tváre s jedným alebo dvoma kandidátmi. To zabezpečuje, že Vás test je realistickejší a hodnovernejší.

Kto uznáva PET?

Zamestnávatelia, vzdelávacie inštitúcie a štátne orgány po celom svete. Medzi najvýznamnejšie patria napr. DHL, Bosh, GlaxoSmithKline, Tasmania Polytechnic. Britský úrad UK Border Agency uznáva túto kvalifikáciu ako splnenie jazykových požiadaviek pre úroveň 2 a 4 žiadosti o víza.

Skúška je určená pre kandidátov, ktorí majú za sebou aspoň 2 roky štúdia anglického jazyka.

Prípravné kurzy:

Ak si potrebujete „oprášiť“ svoje znalosti alebo sa chcete zodpovedne pripraviť na test, máte možnosť využiť naše prípravné kurzy, kde získate množstvo praktických informácií a zručností. Naši lektori Vás svedomito pripravia: prejdeme si s Vami potrebnú gramatiku, precvičíme si Vaše konverzačné schopnosti, pridajú nejaké tie zaujímavosti, ale hlavne budete schopní:

  1. Rozumieť hlavným bodom jasných inštrukcií a verejných oznamov.
  2. Reagovať v bežných situáciách, s ktorými sa stretnete pri cestovaní v anglicky hovoriacich krajinách.
  3. Vedieť sa správne opýtať a zapojiť sa do bežnej konverzácie v pracovnom prostredí. 4. Napísať listy či e-maily, ale aj písať o veciach, s ktorými sa bežne stretávate.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?  Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

logo small

© 2007 - 2017
Všetky práva vyhradené.
Trhová 1/A, 917 01 Trnava
Nachádzaš sa tu: Home Certifikáty Cambridge English Preliminary (PET) B1