KET a PET for schools

PET for schools

 • Je ideálny pre študentov v školsokm veku, pretože využíva témy a činnosti, ktoré odrážajú záujmy a skúsenosti “teenagerov”
 • Pri príprave na túto skúšku si študenti zvyšujú sebavedomie pri využivaní anglického jazyka na hovorovej úrovni , teda na úrovni intermediate v hovorovej a písomnej forme.

Študent, ktorý má záujem o vykonanie tejto skúšky by mal byť schopný:

 • vedieť porozumieť hlavným bodom jasných pokynov alebo verejných hlásení
 • porozumieť pokynom, ktoré sa týkajú výučby, zadaniu domácich úloh a pokynom učiteľa,
 • klásť jednoduché otázky a zúčastnovať sa na vecných rozhovoroch v školskom a študijnom prostredí,
 • napísať opis udalostí, napríklad školského výletu.

Ukážka ústnej časti skúšky Preliminary (PET) for schools:

KEY for schools

Skúška určená pre mládež ako prvý veľký krok v štúdiu angličtiny. Táto skúška je známa aj pod názvom KET for schools (Key English Test)

Prečo KEY for schools?

 • Je ideálny pre študentov v školsokm veku, pretože využíva témy a činnosti, o ktoré študenti prejavujú záujem a sú prispôsobené ich skúsenostiam
 • Pri príprave na túto skúšku si študenti zvyšujú sebavedomie pri využivaní anglického jazyka na hovorovej úrovni , teda na úrovni intermediate v hovorovej a písomnej forme.

Študent, ktorý má záujem o vykonanie tejto skúšky by mal byť schopný:

 • vedieť porozumieť a používať zakladné frázy a výrazy
 • predstaviť sa a odpovedať na základné otázky týkajúce sa osobných údajov
 • komunikovať s anglicky hovoriacimi osobami, ktoré hovoria pomaly a zreteľne.
 • písať krátke a jednoduché poznámky

Ukážka ústnej časti skúšky Key for schools:

Prípravné kurzy:

Ak si potrebujete „oprášiť“ svoje znalosti alebo sa chcete zodpovedne pripraviť na test, máte možnosť využiť naše prípravné kurzy, kde získate množstvo praktických informácií a zručností. Naši lektori Vás svedomito pripravia: prejdeme si s Vami potrebnú gramatiku, precvičíme si Vaše konverzačné schopnosti, pridajú nejaké tie zaujímavosti, ale hlavne budete schopní:

 • Rozumieť hlavným bodom jasných inštrukcií a verejných oznamov.
 • Reagovať v bežných situáciách, s ktorými sa stretnete pri cestovaní v anglicky hovoriacich krajinách.
 • Vedieť sa správne opýtať a zapojiť sa do bežnej konverzácie v pracovnom prostredí.
 • Napísať listy či e-maily, ale aj písať o veciach, s ktorými sa bežne stretávate.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?  Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

logo small

© 2007 - 2017
Všetky práva vyhradené.
Trhová 1/A, 917 01 Trnava
Nachádzaš sa tu: Home Certifikáty Cambridge English KEY a PET for schools