English: Proficiency (CPE)

Skúška CPE je osvedčením pre študentov a kandidátov, ktorí dosiahli veľmi vysokú úroveň všetkých 4 zručností ovládania anglického jazyka. CPE na úrovni C2 predstavuje najvyššiu úroveň skúšok a úspešný kandidát pozná aj odbornú terminológiu a písať vedecko- náučné články. Skúška CPE je  uznávaná ako náhrada maturitnej skúšky na úrovni C2.

Prečo Cambridge Proficiency?

  • dokazuje výnimočnú znalosť anglického jazyka
  • uznávana už vyše 100 rokov univerzitami, zamestnávateľmi aj vládnym sektorom
  • najspoľahlivejší odraz vašich jazykových schopností
  • jazykové zručnosti pre reálne životné situácie
  • dokazuje ako rokovať a účinne presvedčiť na úrovni nielen vrcholového manažmentu na medzinárodnej úrovni
  • najcennejšia séria z rady Cambridge certifikátov

Prípravné kurzy:

Ak si potrebujete „oprášiť“ svoje znalosti alebo sa chcete zodpovedne pripraviť na test, máte možnosť využiť naše prípravné kurzy, kde získate množstvo praktických informácií a zručností. Naši lektori Vás svedomito pripravia: prejdeme si s Vami potrebnú gramatiku, precvičíme si Vaše konverzačné schopnosti, pridajú nejaké tie zaujímavosti, ale hlavne budete schopní:

Rozumieť hlavným bodom jasných inštrukcií a verejných oznamov.
Reagovať v bežných situáciách, s ktorými sa stretnete pri cestovaní v anglicky hovoriacich krajinách.
Vedieť sa správne opýtať a zapojiť sa do bežnej konverzácie v pracovnom prostredí. 4. Napísať listy či e-maily, ale aj písať o veciach, s ktorými sa bežne stretávate.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?  Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

logo small

© 2007 - 2017
Všetky práva vyhradené.
Trhová 1/A, 917 01 Trnava
Nachádzaš sa tu: Home Certifikáty Cambridge English Proficiency (CPE) C2