TFI certifikát

EpaLogo4c XSTFI™ (Test de français international™)
 
je test pre každého koho francúžština nie je materinským jazykom. Tento test preveruje znalosti francúzskeho jazyka v pracovnom prostredí od úrovne začiatočník až po úroveň pokročilý, nezávisle od vykonávaného povolania alebo vzdelania.

Štruktúra testu

Test trvá približne 2 hodiny a 30 minút. Test sa skladá zo 180 testových zadaní rozdelených na dve časti po 90 úloh. Kandidát svoje odpovede vyberá z troch (A, B, C) alebo štyroch (A, B, C, D) možností. V celkovom hodnotení skúšky je možné získať 10 - 990 bodov.

Test je určený pre:

 • študentov a pracujúce osoby tým, že uvádzajú dosiahnuté výsledky z TFI vo svojich životopisoch, formálne zdôrazňujú svoje schopnosti a získvajú výhodu na trhu práce.
 • akademické inštitúcie využívajú TFI ako efektívny nástroj prípravy študentov na ich budúce pracovné zaradenie, ekvivalent zápočtu za skúšku, považujú za podmienku pri ukončení štúdia na vysokej škole.
 • jazykovým školám pomáha pri zaraďovaní návštevníkov kurzov do skupín na základe dosiahnutej jazykovej úrovne a objektívnym spôsobom hodnotí pokrok študentov.
 • firmy test využívajú pri prijímaní a výbere zamestnancov a prispievajú k ich objektívnemu ohodnoteniu.
 • štátna správa a iné organizácie používajú TFI pre stanovenie kompetencií potrebných pre postup alebo účasť na školeniach a pre účely prisťahovalectva a naturalizácie.

Formát testu

 1. Dotazník (30 minút)
 2. Počúvanie s porozumením (42 min., 90 otázok)
  • Časť I. situácia - otázka - odpoveď (40 úloh)
  • Časť II. - krátke rozhovory (30 úloh)
  • Časť III .- krátke konverzácie (20 zadaní)
 3. Porozumenie textu (68 min., 90 otázok)
  • Časť IV. - rozpoznanie chýb vo vete (25 úloh)
  • Časť V. - dokončene vety (25 úloh)
  • Časť VI. - otázky k textom (40 zadaní)

Po vyhodnotení testu sú výsledky zaslané zamestnávateľovi alebo vzdelávacej inštitúcii.

Informácie o teste TFI na oficiálnej stránke ETS Global.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?  Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

logo small

© 2007 - 2017
Všetky práva vyhradené.
Trhová 1/A, 917 01 Trnava
Nachádzaš sa tu: Home Certifikáty Iné certifikáty TFI certifikát