ECL certifikáty

logo-ecl

European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages – ECL

V roku 1992 bolo členskými štátmi Európskej únie založené medzinárodné Konzorcium so strediskom v Londýne, ktoré vypracovalo jednotný systém jazykových skúšok pre jazyky štátov Európskej únie. Cieľom členských štátov Konzorcia bolo zabezpečiť záujemcom možnosť absolvovať medzinárodne porovnateľné jazykové testy bez toho, aby boli potrebné ďalšie procesy ich nostrifikácie, preto sú certifikáty ECL uznávané v rámci Európskej únie za rovnocenné.

Jazykové testy ECL je možné absolvovať z viacerých oficiálnych jazykov EÚ: anglický, nemecký, francúzsky, poľský, maďarský, taliansky, slovenský, španielsky, ruský, bulharský, rumunský, srbský, český, hebrejský a chorvátsky jazyk.

Skúškou sa hodnotí úroveň verbálnej a písomnej komunikácie uchádzača v rôznych životných či profesijných situáciách. Najdôležitejším znakom testov ECL je rovnocennosť a spoľahlivosť.

 • jediný viacjazyčný testovací (15 jazykov) systém dostupný v 26 krajinách
 • umožňuje získanie bodov na prijímacích pohovoroch na vysokú školu,
 • je v niektorých krajinách akceptovaná ako potvrdenie jazykových znalostí pri získaní akademického titulu PhD,
 • má význam pri hodnotení žiadostí o zahraničné štipendijné pobyty a pri získavaní pracovného povolenia.

Termíny skúšok a registrácia

  Cena skúšky Testovaná úroveň Dátum skúšky Ukončenie registrácie
Február 2016
anglický, nemecky jazyk 99€ B1, C1 05.02.2016 11.01.2016
anglický, nemecky jazyk 99€ B2 06.02.2016 11.01.2016
Apríl 2016
anglický, poľský, nemecky, taliansky, slovenský, španielsky, ruský, rumunský, srbský a chorvátsky jazyk 99€ A2, B1, C1  08.04.2016 10.03.2016
anglický, poľský, nemecky, taliansky, slovenský, španielsky, ruský, rumunský, srbský a chorvátsky jazyk 99€ B2 09.04.2016 10.03.2016
Jún 2016
bulharský, český a maďarský jazyk 99€ A2, B1, C1 10.06.2016 12.05.2016
anglický, nemecky jazyk 99€ B1, C1 10.06.2016 12.05.2016
anglický, nemecky, bulharský, český a maďarský jazyk 99€ B2 11.06.2016 12.05.2016
October 2016
anglický, nemecký jazyk 99€ B1, C1 30.09.2016 11.9.2016
anglický, nemecký jazyk 99€ B2 01.10.2016 11.9.2016
December 2016
anglický, poľský, maďarský, nemecky, taliansky, slovenský, španielsky, ruský, bulharský, rumunský, srbský, český a chorvátsky jazyk 99€ A2, B1, C1 02.12.2016 03.11.2016
anglický, poľský, maďarský, nemecky, taliansky, slovenský, španielsky, ruský, bulharský, rumunský, srbský, český a chorvátsky jazyk 99€ B2 03.12.2016 03.11.2016

 

Voliteľný poplatok

 • Poplatok za vzorové testy - 24€
 • Poplatok za vykonanie čiastkovej skúšky z jednej zručnosti - 58€
 • Opätovné posúdenie výsledkov - 25€
 • Opätovné vydanie certifikátu - 15€

Formát testu a úlohy

Skúška neobsahuje gramatický test ani prekladové úlohy a má štyri úrovne: A2, B1, B2, C1. Dĺžka testu záleži od testovanej úrovne, a môže trvať od 1 hod 45 min. (A2) až do 3 hodín (C1).

 1. Ústna časť
  1. Komunikačné zručnosti (13 - 21 minút), 2 úlohy - riadená konverzácia na tému zvolenú skúšajúcim, opis obrázkov
  2. Počúvanie s porozumením (25 - 40 minút), 2 úlohy - výber z viacerých odpovedí (A,B,C, ...), spájanie krátkych textov/častí textov/zhrnutí/nadpisov/otázok/obrázkov, a pod., doplnenie slov/fráz do viet zo zoznamu, vyplnenie tabuľky, otázky vyžadujúce krátku odpoveď a dokončenie viet
 2. Písomná časť
  1. Písanie (45 - 90 minút), 2 úlohy - písanie e-mailu/pohľadnice/krátkej správy/blogu/komentára/listu/eseje a pod. (15-600 slov)
  2. Čítanie s porozumením (35 - 45 minút), 2 úlohy - výber z viacerých odpovedí (A,B,C, ...), spájanie krátkych textov/častí textov/zhrnutí/nadpisov/otázok/obrázkov, a pod., doplnenie slov/fráz do viet zo zoznamu, vyplnenie tabuľky, otázky vyžadujúce krátku odpoveď a dokončenie viet

Vyhodnotenie testu

V každej zo štyroch častí je možné získať 25 bodov, teda celkovo 100 bodov. Pre úspešné zloženie testu musí uchádzač dosiahnuť z každej zo štyroch častí (jazykových zručností) aspoň 40% (10 bodov) z maximálneho počtu bodov, pričom musí získať viac ako 60 % maximálneho počtu bodov z ústnej časti, resp. písomnej časti.

Informácie o testoch ECL na oficiálnej stránke European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?  Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

logo small

© 2007 - 2017
Všetky práva vyhradené.
Trhová 1/A, 917 01 Trnava
Nachádzaš sa tu: Home Certifikáty Iné certifikáty ECL certifikáty