Taliansky certifikát PLIDA

PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)
.
Toto osvedčenie o znalosti taliančiny ako cudzieho jazyka je medzinárodne uznávaný diplom, ktorý preukazuje stupeň jazykových znalostí a komunikačných schopností v talianskom jazyku, ktorý vydáva Società Dante Alighieri (ďalej len SDA) so sídlom v Ríme. Je akceptovaný talianskym Ministerstvom zahraničných vecí, Ministerstvom pre univerzity a výskum a Ministerstvom práce a sociálnych vecí.
.
taliansky_certifikat_plida_ukazka
.
Stupnica certifikátov PLIDA je v súlade s európskymi parametrami a plne rešpektuje Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky.
.
Stupne certifikátu PLIDA
.
A1
Livello di contatto (Fáza prvý kontakt)
A2
Livello di sopravvivenza (Fáza prežitia)
B1
Livello soglia (Fáza prelomu)
B2
Livello progresso (Fáza pokroku)
C1
Livello dell´efficacia (Fáza produktivity)
C2
Livello della padronanza (Fáza ovládania jazyka)
.
Okrem týchto štandardných certifikátov SDA ponúka aj certifikát z obchodnej taliančiny, tzv. PLIDA Commerciale na úrovni B2 a C1, určený pre všetkých, ktorí študujú taliansky jazyk z pracovných dôvodov a pohybujú sa v obchodnom a finančnom odvetví. 
.
Účasť na skúškach nie je podmienená výškou dosiahnutého vzdelania ani účasťou na prípravných či štandardných kurzoch talianskeho jazyka, či počtom prihlásených kandidátov na samotnú skúšku.
.
Poplatok za skúšku
.

Certifikát

Poplatok za celú skúšku

Poplatok za 1 časť

PLIDA A1 65 € 20 €
PLIDA A2 70 € 25 €
PLIDA B1 75 € 30 €
PLIDA B2 80 € 35 €
PLIDA C1 95 € 40 €
PLIDA C2 110 € 40 €
.
Kandidát spolu s poplatkom za celú skúšku, uhrádza aj jednorazový členský poplatok SDA v hodnote 10 EUR a stáva sa jej členom na jeden rok. Členstvo mu umožnuje v tomto roku absolvovať riadnu skúšku a jej prípadnu neúspešnu časť.
.
V prípade neúspešného zvládnutia jednej časti skúšky môže kandidát túto časť opakovať v nasledujúcom termíne za vyššie uvedený poplatok.
.
.
Školné za prípravný kurz:.
 

Počet študentov

Cena

1 - 2 študenti 189 €
3 - 4 študenti 179 €
5 a viac študentov 169 €

.Cena zahŕňa literatúru v hodnote: 22 EUR. Všetky cenu su uvedené vrátane DPH.

Priebeh skúšok

Maximálny počet dosiahnutých bodov je 120/120, každá zo štyroch častí skúšky je hodnotená samostatne po 30 bodov. Minimálny počet bodov z každej časti skúšky je 18/30. Skúška pozostáva z troch písomných častí: počúvanie (ascoltare), čítanie (leggere), písanie (scrivere) a z jednej ústnej: rozprávanie (parlare). V prípade, ak kandidát neuspeje v niektorej časti skúšky, môže si ju zopakovať v najbližšom termíne skúšok.

Vypracované časti písomných skúšok sa spolu s nahrávkou ústnych skúšok posielajú na vyhodnotenie do Ríma. Po úspešnom zvládnutí skúšok kandidát obdrží Certifikát PLIDA. (link na ukážku certifikátu). Ukážky testov z predchádzajúcich ročníkov môžete konzultovať na webovej stránke SDA.

Prípravný kurz

Informácie o prípravných kurzoch nájdte na nasledujúcej stránke.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?  Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

logo small

© 2007 - 2017
Všetky práva vyhradené.
Trhová 1/A, 917 01 Trnava
Nachádzaš sa tu: Home Certifikáty Iné certifikáty PLIDA