Slovenské štátne škúšky

Štátne jazykové skúšky

Vallis - jazykové vzdelávanie organizuje prípravné kurzy pre študentov so záujmom absolvovať štátnu jazykovú skúšku priamo v Trnave, bez nutnosti vycestovania. 

Termíny skúšok

Štátne jazykové skúšky sa vykonávajú spravidla dvakrát ročne. Výška poplatku a termíny podania prihlášok na štátnu jazykovú skúšku budú priebežne dopĺňané a aktualizované.

Stupne štátnych skúšok

1. základná

Tomuto stupňu náročnosti zodpovedá 525 až 600 hodín výučby v kurze a zodpovedá úrovni B2 referenčného rámca.

2. odborná

Kandidát môže absolvovať odbornú jazykovú skúšku po  315 až 380 hodín výučby a zodpovedá úrovni C1 referenčného rámca.

Odbornú štátnu jazykovú skúšku môže vykonať kandidát, ktorý úspešne vykonal základnú alebo všeobecnú  štátnu  jazykovú  skúšku.  Odbornú  štátnu  jazykovú skúšku možno vykonať v odbore spoločenskovednom, prírodovednom, medicínskom, technickom alebo ekonomickom.

3. všeobecná

Náročnosti všeobecnej ŠJS zodpovedá 840 až 980 hodín výučby v kurze a zodpovedá úrovni C1 až C2 referenčného rámca. Najčastejšie absolvovaná štátna skúška.

4. špeciálna

Stupňu náročnosti špeciálnej ŠJS zodpovedá 105 až 140 hodín výučby v kurze po vykonaní všeobecnej ŠJS. Špeciálnu štátnu jazykovú skúšku možno vykonať pre odbor prekladateľský alebo tlmočnícky. Špeciálnu  štátnu  jazykovú  skúšku  môže vykonaťkandidát, ktorý úspešne absolvoval všeobecnú štátnu jazykovú skúšku.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?  Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

logo small

© 2007 - 2017
Všetky práva vyhradené.
Trhová 1/A, 917 01 Trnava
Nachádzaš sa tu: Home Certifikáty Iné certifikáty Štátne skúšky