WiDaF A WiDaF Basic

EpaLogo4c XSWiDaF (Deutsch als Fremdspreache in der Wirtschaft)
.
hodnotí znalosti kandidáta v oblasti obchodnej nemčiny. Test WiDaF využívajú firmy ako efektívny nástroj k zvýšeniu vzdelávania a na účely certifikácie a náboru nových zamestnancov. WiDaF sa skladá zo 150 otázok, kde má kandidát na výber z viacerých možností v rámci jednej otázky. Test je rozdelený na 2 časti a trvá približne 3 hodiny. Skúšobné výsledky sú prezentované na škále v rozsahu 0 až 990 bodov a sú rozdelené do troch rôznych sekcií zohľadňujúc jednotlivé zručnosti (0-330 bodov x 3): slovná zásoba, čítanie a počúvanie.

Formát testu

Časť I (105 min)

 • Slovná zásoba vzťahujúca sa na témy: správy, výroba, financie a rozpočet, poistenie, obchod, reklama, prieskum trhu, veľtrh, používanie slovnej zásoby v obchodnej korešpondencii, informačné materiály, správy pokyny, atď.
 • Gramatika: časovanie, časy, pasívne, skloňovanie, predložky, spojky, zámená, atď.
 • Čítanie: texty zamerané na obchod, korešpondencia, popisy produktu, reklamy, novinové články, atď.

Časť II (45 minút)

 • Počúvanie: základné informácie, rozhovory, pohovory, telefonické rozhovory, dialógy vedené na pracovisku atď.

Výsledky má kandidát k dispozícií zvyčajne do štyroch týždňov od vykonania skúšky.

Obtiažnosť skúšky

Skúška bola pripravená ako ukazovateľ znalosti používania nemeckého jazyka v práci aj v podnikaní. Škála bodovania testu WiDaF sa pohybuje medzi 0 až 990 bodov.

Aby bolo možné čo možno najpresnejšie určiť úroveň jazykových znalostí kandidáta , test sa skladá z otázok s rôznou úrovňou obtiažnosti. Jednou z výhod WiDaF je skutočnosť, že kandidát pred samostatnou skúškou nemusí deklarovať úroveň znalosti jazyka, pretože skúška WIDAF preukáže úroveň kandidáta na základe získaných bodov.

Výsledky a vyhodnotenie skúšky

Výsledok je rozdelený na 3 časti:

 • Slovná zásoba / gramatika: 0-330 bodov
 • Porozumenie písanému textu: 0-330 bodov
 • Porozumenie počutému textu: 0-330 bodov

Výsledky skúšky sú k dispozícii približne do dvoch týždnov, pričom sú výsledky najprv odoslané kandidátom v elektronickej forme.

Ďalšie informácie

Informácie o teste WiDaF na stránke ETS Global.

WiDaF® Basic

je objektívná a štandardizovaná skúška jazykovej spôsobilosti pre obchodné prostredie. Hodnotí schopnosť kandidáta komunikovať v nemčine v každodennom živote a medzinárodných pracovných situáciách. Skúška je špeciálne navrhnutá ako odrazový mostík pre začiatočníkov, ktorí sa snažia rozšíriť svoj ​​potenciál v medzinárodnom podnikateľskom prostredí . Test si kladie za cieľ merať rozsah schopností od začiatočníckej úrovne až po mierne pokročilú úroveň (A1 až B1 ) .

Štruktúra testu

Skladá sa zo 70 otázok s výberom, test pokrýva širokú škálu obchodných situácií a odvetvia potrebných ku každodennému profesionálnemu životu. Štruktúra je rozdelená do troch častí, kde príslušná slovná zásoba, rovnako ako čítanie a počúvanie s porozumením sú testované (krátke texty, popisy obrázkov, všeobecné vyhlásenia, ľahké telefonické rozhovory atď.).

 • Slovná zásoba a štruktúry - 30 otázok
 • Čítanie s porozumením - 10 otázok
 • Porozumenie počutého textu - 30 otázok

Skúška trvá hodinu, avšak kandidátom je umožnených ďalších 15 minút na vykonávanie administratívnych formalít pred skúškou.

Obsah testu

Obsah testu je zložený z dvoch tém:

 • Kancelária
 • krátke listy a texty , e-maily, telefonické rozhovory, konverzácie v kancelárii, porady, školenia , manažment, popisy produktu a ďaľšie
 • Každodenné obchodné aktivity
 • stolovanie, cestovanie, denná komunikácia a ďalšie

Výhody WiDaF® Basic

 • WiDaF® Basic je špeciálne navrhnutý pre podniky, ktoré ponúkajú objektívnu a štandardizovanú indikáciu zručností v nemeckom jazyku.
 • Globálne štandardizované testovanie a vyhodnotenie zaručuje reálne a dôveryhodné výsledky o spôsobilosti kadidáta používať nemecký jazyk.
 • Kandidát má na výber z viacero možností vrámci jednej otázky.
 • Podrobné výsledky umožňujú hodnotenie úrovne a vytvorenie osobnej motivácie pre zlepšenie.
 • Pomocou skúšky WiDaF® môžete zvýšiť svoje šance v hľadaní zamestnania.

Ďalšie informácie

Informácie o teste WiDaF® Basic na stránke ETS Global.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?  Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

logo small

© 2007 - 2017
Všetky práva vyhradené.
Trhová 1/A, 917 01 Trnava
Nachádzaš sa tu: Home Certifikáty Iné certifikáty WiDaF a WiDaF Basic