Un tuffo nell’azzurro je inovatívny kurz talianskeho jazyka a kultúry pre cudzincov. Vo všetkých svojich častiach plne rešpektuje Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky a je určený pre študentov širokého vekového rozmedzia. Obsah a štruktúra knihy je adresovaná dospelým, ale farebným spracovaním osloví aj mladších žiakov.
.
Kurz je členený do dvoch dielov:
.

blog-delfino singolo

un tuffo NELL’AZZURRO/1
Patrizia Bacci - Giovanni Zambardino
Učebnica  talianskeho jazyka pre začiatočníkov/úroveň A1-A2.
 
Un tuffo nell’azzurro 1 a Un tuffo nell’azzurro 2 majú bohatú, ale účelnú a jasnú grafiku, ktorá napomáha študentom lepšie sa orientovať v texte. Veľký priestor je venovaný zvládnutiu komunikovať v cudzom jazyku jednoduchým spôsobom už od prvých.strán a súčasne rozvíjať štyri jazykové zručnosti: počúvanie, rozprávanie, čítanie a písanie. Každý diel obsahuje Učebnicu (dostupná s audio CD i bez) a Pracovný zošit bohaté na fotografie a ilustrácie, ktoré predstavujú talianske reálie a iné aspekty talianskej kultúry.
.
K učebnici i k pracovnému zošitu s môžete objednať aj brožúrky obsahujúce Kľúč k cvičeniam, vhodné pri samoštúdiu.
 
Cieľom knihy je predstaviť študentovi jazyk v reálnych životných situáciách spontánnym a hravým spôsobom, zoznámiac ho s talianskou kultúrou, jeho bohatstvom a kultúrnym dedičstvom, ktoré láka turistov z celého sveta..Práca autorov bola podporovaná a dopĺňaná vďaka vzácnym skúsenostiam mnohých kolegov a ich študentov zo všetkých kútov sveta, ktorí sa aktívne zapájali do tvorenia a úpravy textov a cvičení svojimi radami a priamym testovaním týchto materiálov v triede.
.
Štruktúra a charakteristika knihy je obohatená o mnohé prvky, ktoré sú dôležité z hľadiska rozvoja dynamickej a aktívnej účasti študenta v triede. Kvôli tomu je daný široký priestor na komunikatívnu časť, už od prvých hodín sa študent cíti stimulovaný a povzbudzovaný, aby vytváral vzťahy so spolužiakmi a učiteľom. S novým kurzom sa študent vydáva na dobrodružnú cestu učenia sa a spoznávania nového jazyka, „vrhá sa“ do neznámych vôd ako delfín do modrých vôd mora na obálke našej knihy. Symboly mora a rýb sprevádzajú celú knihu, druhy aktivít sa rozlišujú označením: napr. morský koník predstavuje gramatické zvláštnosti, chobotnica cvičenia, dve ryby oproti sebe úryvky dialógov a konverzačných cvičení, delfín praktické aktivity a návrhy pre konverzáciu atď.
.

untuffonellazzurro1

Pozývame Vás konzultovať webovú stránku, na ktorej sú voľne dostupné ukážky z kníh, plnú zaujímavých učebných materiálov a extra aktivít: www.untuffonellazzurro.com

 
QUADERNO degli ESERCIZI/1
Patrizia Bacci
Pracovný zošit k učebnici/úroveň A1-A2-B1
.
Kurz je rozdelený na 14 lekcií. Úvodná nultá lekcia predstavuje prvé stretnutie študenta s taliančinou, napomáha mu prekonať jazykovú bariéru a zoznamuje ho so známymi zvukmi, ktoré mu uľahčia prvú komunikáciu v taliančine. 
.
Un tuffo nell´azzurro kladie dôraz nielen na gramatickú, ale aj lexikálnu stránku jazyka. Každá lekcia obsahuje východiskový text pre osvojenie si nového gramatického javu spolu s prehľadnými tabuľkami a cvičeniami. 
Názov lekcie skutočne tematicky zodpovedá obsahu lekcie, ktorá je štruktúrovaná jasne, slovná zásoba zodpovedá jazykovej úrovni aj potrebám žiaka. Veľkým plusom tohto kurzu je rozdelenie lekcií v učebnici aj pracovnom zošite na gramatickú a lexikálnu časť. Študenti si tak necvičia len gramatický jav, ale ponúknutými cvičeniami si osvojujú a prehlbujú slovnú zásobu.
.
Samotná učebnica obsahuje aj iné pomôcky a prílohy, ktoré uľahčujú prácu študenta aj učiteľa:
.
ÚVODNÝ DOTAZNÍK umožní poznať a zhodnotiť osobné potreby, záujmy a metódy štúdia študenta, jeho ťažkosti a schopnosti pri poznávaní nového jazyka.
FRÁZY „Taliančina v triede“ predstavujú užitočné výrazy bežného použitia nielen na hodine taliančiny.
GLOSÁR v závere knihy ponúka základnú slovnú zásobu použitú v učebnici zoradenú podľa abecedy. Glosár úvodných lekcií (1. - 5. lekcia) je vypracovaný aj v elektronickej podobe.
.
Výnimočnosťou tohto kurzu je významné použitie farieb, ktorá robí použité fotografie a obrázky efektívnejšie a umožňuje učiteľovi rôznorodo s nimi pracovať a obohacovať vedomosti študenta. 
Učebnicu dopĺňajú:
.
Obsahuje cvičenia, didaktické hry ako krížovky, kvízy, hádanky, hry so slovami a pod. Jeho súčasťou sú dve prílohy:
.
• prvá objasňuje pravidlá výslovnosti a ortografie•.druhá je tabuľka pravidelných a nepravidelných slovies v časoch prezentovaných v učebnici. Od prítomného času po podmieňovací spôsob.
.

untuffonellazzurro1cvicebnica

Učebnica je doplnená Audio CD s nahrávkami textov a posluchových cvičení v rozsahu 68 minút. CD nie je predajné samostatne.

un tuffo NELL’AZZURRO/2
Patrizia Bacci - Giovanni Zambardino
Učebnica talianskeho jazyka pre začiatočníkov/úroveň B1-B2
.
Druhý diel jazykového kurzu obsahuje 12 lekcií. Aj v tejto časti je každá lekcia rozdelená: prvá časť sa venuje gramatike, ponúka veľa praktických príkladov a cvičení, druhá časť ponúka aktuálne témy z talianskej kultúry a reálií na podporu konverzácie. V závere učebnice nájdete:
.
• Glosár frazeologizmov a ustálených výrazov v taliančine
.
Učebnica obsahuje rovnako ako aj prvý diel:
• Kľúč k cvičeniam 
• Pracovný zošit
.
Lekcie v pracovnom zošite dopĺňajú učebnicu rôznymi aktivitami a hrami, prehlbujú gramatické štruktúry a slovnú zásobu. Cvičebnica môže byť používaná aj nezávisle od učebnice na kurzoch praktického jazyka a opakovania. Obsahuje aj texty o talianskej kultúre a praktické tabuľky s nepravidelnými slovesami. Aj táto časť umožňuje individuálne štúdium a to použitím Kľúču k cvičeniam, ktorý je dostupný samostatne. 

untuffonellazzurro2

.

Informácie o knihách v slovenskom jazyku

 

untuffonellazzurro_trnava_slovakia

Všetky Informácie o knihách v prehľadnej forme určené na prezentáciu a profesionálnu tlač (typ súboru. PDF, 6,8 MB)

 

Cenník Un tuffo nell'azzurro

• un tuffo NELL'AZZURRO/1 - libro di testo (A1 - A2) - pp. 176,Euro 16,00 - ISBN 978-88-7472-117-7
• un tuffo NELL'AZZURRO/1 - libro di testo + Cd audio - pp. 176,Euro 24,00 - ISBN 978-88-7472-120-7
• Chiavi degli Esercizi un tuffo NELL'AZZURRO 1 con breve guidaper l'insegnante - pp. 72, Euro 6,00 - ISBN 978-88-7472-121-4
• QUADERNO degli ESERCIZI/1 - esercizi supplementari per il libro di testo un tuffo NELL'AZZURRO/1 (A1 - A2 - B1) - pp. 128, Euro 10,00 - ISBN 88-7472-035-1
• Chiavi e soluzioni dei giochi del QUADERNO degli ESERCIZI/1 con breve guida per l'insegnante - pp. 56, Euro 5,00 ISBN 88-7472-046-7
• un tuffo NELL'AZZURRO/2 - libro di testo (B1 - B2) - pp. 176, Euro 18,00 - ISBN 978-88-7472-160-3
• un tuffo NELL'AZZURRO/2 - libro di testo + Cd audio - pp. 176, Euro 24,00 - ISBN 978-88-7472-164-1
• Chiavi degli Esercizi un tuffo NELL'AZZURRO 2 con breve guida per l'insegnante - pp. 72, Euro 6,00 - ISBN 978-88-7472-162-7
• QUADERNO degli ESERCIZI/2 - esercizi supplementari per il libro di testo un tuffo NELL'AZZURRO/2 (B1 - B2 - C1) - pp. 128, Euro 10,00 - ISBN 978-88-7472-163-4
• Chiavi e soluzioni dei giochi del QUADERNO degli ESERCIZI/2 con breve guida per l'insegnante - pp. 56, Euro 5,00 
.

Distribútor pre Slovenskú republiku: Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o., Trhová 1/A, 917 01 Trnava, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., www.vallis.sk

Učitelia a školy, ktoré majú záujem o vyššie uvedený učebný materiál, môžu požiadať o vypracovanie individuálnej cenovej ponuky.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?  Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

logo small

© 2007 - 2017
Všetky práva vyhradené.
Trhová 1/A, 917 01 Trnava
Nachádzaš sa tu: Home O škole Aktivity školy Distribučná činnosť