O škole

Vallis – nočný strážca Nagyszombatu/Trnavy

Chceli by ste vedieť, odkiaľ pochádza názov školy Vallis? Prajeme Vám príjemné čítanie.

Vallis – nočný strážca Nagyszombatu/Trnavy (1624-1683)
 
Niektoré časti životného príbehu Vallisa sú zaiste skôr legendou než skutočnosťou, detaily zo života tohto nočného strážcu sa od rozprávača k rozprávačovi veľmi líšia. I napriek tomu musí takmer každý uznať tri kľúčové pravdy: človekom, ktorý zalarmoval a zachránil život mnohých mešťanov počas požiaru v roku 1666 a 1683, bol práve Vallis; aby zatajil to, že mu amputovali uši, nosil starú ošúchanú helmu, a mal aj vycvičenú sovu, ktorá nazval Húú-Húú.
 

Čítať ďalej...

Logá školy

Vallis disponuje dvoma logami. Postava nočného strážnika, ktorý je symbolom Vallis-u.

logos vallis

 

 

Úspechy školy, 2007 - súčasnosť

2007 Vallis bol založený začiatkom v školského roka 2007/2008 dňa 8. októbra 2007. Počas roku 2007 sme vzdelávali 3 študentov. V základnej ponuke kurzov bol anglický, nemecký a francúzsky jazyk.
2008  Počet študent vzrástol na 45 a vzdelávanie sa rozšírilo o taliansky a španielsky jazyk. Škola sa presťahovala do priestorov na Hlavnej 27/A. Slávnostne bolo otvorené "Španielsko-talianske centrum v Trnave".
2009 Tento rok bol veľmi úspešný. Darilo sa hlavne taliančine a španielčine. Počet študentov vzrástol na 124 . Otvorila sa prvá skupina arabského jazyka. Obľube sa tešia hlavne kultúrne večierky.
2010 Prvýkrát máme v ponuke kurzy, ktoré vyučuje rodená Angličanka. Počet zapísaných študentov dosiahol 284, ktorých učí 16 učiteľov. Sústreďujeme sa na zlepšovanie vzdelávacieho a organizačného procesu v škole. Organizujeme viacero večierkov (španielsky, taliansky, anglický, vianočný) a posedení pre študentov (Halloween, letná grilovačka). Škola začína spolupracovať s firmou Vuje a Amylum. V letných mesiacoch otvárame nultý ročník detského letného tábora - Anglická akadémia v Trnave.
2011 Stávame sa skúškovým centrom ECL, ETS Global a P.L.I.D.A. a začíname spolupracovať s firmou Nitto Denko, Johns Manville Slovakia, Sconto Nábytok a iné. Stávame sa výhradným distribútorom talianských učebníc od vydavateľstva Panozzo Editore pre Slovenskú republiku.
2012 Jazyková škola sa stala skúškovým centrom British Council pre Trnavu a Trnavský kraj. Zamestnávame 22 učiteľov a vzdelávame 500 študentov. Škola začína spolupracovať s firmou ESA Logistika a otvára kurzy ako napr. kreatívne písanie, Espresso English a sochárstvo v angličtine. Začíname s výučbou slovenčiny pre cudzincov. 
2013 Škola získava prestížne ocenenie "Cambridge Language Assesment Exam Preparation Centre" za 50 testovaných kandidátov v školskom roku 2012/2013. Počet študentov prekročil 800 ročne a medzi učiteľmi máme viacero rodených učiteľov: 2 rodených Francúzov, 3 anglických rodených hovoriach učiteľov, 1 rusky hovoriacu lektorku a 1 nemeckú lektorku. Škola sa rozširuje na 10 učební a jednu konferenčnú miestnosť v celkovej rozlohe 420 m2. Úzko začíname spolupracovať s organizáciou AIESEC. Medzi korporátnych klientov pribúda logistická spoločnosť GEFCO. Na konci kalendárneho roku škola zamestnávala 33 zamestnancov.
2014

Spúšťame novú webovú stránkú a interný systém pre manažment a online výučbu. Prežili sme najúspešnejšie leto. Počas leta sme vzdelávali 72 študentov v jazykových kurzoch a 53 detí v Anglickej akadémii. Letný program bol obohatený o štyri stážistky z Taiwanu, Grecká, Litvy a Indonézie. Medzi korporátnych klientov pribúda spoločnosť Courbis, Datalogic, Controltech v ktorých zastrešujeme kompletnú jazykovú výučbu. Tento rok plánujeme vzdelávať viac ako 1000 študentov z Trnavy a okolia.

2015

Tento rok bol zameraný na skvalitenenie vyučovacieho procesu a prácu s učiteľmi. Študentov sme v štúdiu podporili anglickým, nemeckým, románskym a ruským kultúrnym večerom. Okrem intenzívneho štúdia sa mohli zapojiť aj do video súťaže a úspešného workshopu „Ako sa učiť cudzie jazyky“ Už v januári sme dali všetkym záujemcom možnosť získať informácie o novom formáte CAMBRIDGE skúšok a ako prvý sme vykonali simulovanú skúšku v novom formáte. Od roku 2015 patrí Vallis – jazykové vzdelávanie, s.r.o. medzi tri registračné a skúškové centrá IELTS na celom Slovensku. Medzi našimi novými firemnými klientmi sme privítali spoločnosti Hubert, Service4Quality, ZF Slovakia, FM Logistika, Lear Corporation, Schavemaker a Enviral.

2016

Rok 2016 bol pre našu školu výnimočný v tom,že sa výrazne rozšírila ponuka materiálov, s ktorými môžu naši lektori pracovať a skvalitňovať výučbu. Staršie učebnice nahradili nové a aktuálne. Taktiež sa do tried zakúpili dve interaktívne tabule, data projektory, ktoré pomáhajú robiť vyučovací proces zaujímavejším.

Jazyková škola Vallis nadobudla nových firemných klientov, ako napríklad: BIO OIL GROUP, ADM, MATRIXTRADE, STEFE TRNAVA, SAMSUNG VODERADY, JOMA SLOVAKIA a COAVIS. V máji sme taktiež zorganizovali deň hier s názvom PLAY DATE, na ktorom vytvorili naši malí študenti jedno veľké spoločenstvo, zopakovali si angličtinu, zabavili sa a spoznali nových kamarátov. Naša jazyková škola bola organizátorom prvého testovania APTIS z anglického jazyka v Trnave pre zamestnancov jedného z našich klientov. Ten rok bol venovaný príprave podkladov k spolupráci s OSD Inštitútom, aby sa VALLIS mohol stať jeho skúškovým centrom. V neposlednom rade VALLIS zaznamenal nárast nových lektorov, ktorí taktiež pomáhajú zefektívniť chod školy a vyučovací proces.

 2017

Jednou z najvýznamnejších zmien je snáď to, že VALLIS sa stal skúškovým centrom OSD. Prebehla snaha o organizáciu detského letného programu pre tínedžerov s názvom CONNECT, na ktorom sa študenti mali venovať rôznym zaujímavým témam formou workshopov, olympiád, pokusov a experimentov a mali stráviť noc v škole spojenú s premietaním filmov.

Nadobudli sme spoluprácu s novými firemnými klientami: SAMSUNG GALANTA, FOR BEST CLIENTS a JAF HOLZ. Nepretržite sa snažíme o skavliňovanie našej práce. Dôkazom toho je vydanie príručky s názvom Manuál učiteľa jazykovej školy VALLIS, v ktorom sa nachádzajú organizačné i metodické rady pre začínajúcich i skúsených lektorov. Aktuálne sa zdokonaľujeme prípravou organizačných i metodických školení našich zamestnancov.

Jazyková škola v číslach:

  • 7+ vyučovanie siedmych jazykov
  • 54+ učiteľov a pomocného personálu
  • 800+ študentov ročne
  • 17+ firemných klientov
  • 100+ rozličných kurzov
  • 21+ medzinárodne uznávaných jazykových certifikátov
  • 5 rozdielnych veľkosti tried
  • 420m2 na vyučovanie
  • 365 dní, keď sa môžete zapísať do kurzov
  • 9+ rokov na trhu s jazykovým vzdelávaním

História školy vo fotografiách, 2007 - súčasnosť

Škola začala svoju činnosť 8. októbra 2007. Zo začiatku si škola prenajímala triedy, ktoré sa nachádzali na Gymnáziu Angely Merici a neskôr v roku 2008 sa presťahovala do priestorov na Hlavnej 27/A, kde sídlila päť školských rokov. 

V 2. septembra 2013 sa škola presťahovala do priestorov na Trhovej ulici 1/A.

Geografická zameranosť školy

Škola sa nachádza v historickom jadre opevneného mesta Trnavy, ktorá je administratívnym centrom pre Trnavský samosprávny kraj.Vallis si za cieľ kladie rozvoj svojich služieb pre región Trnavského samosprávneho kraja v západnej časti Slovenska.

Ako sa k nám dostanete

Sídlime oproti Metskému úradu Trnava, na ulici Trhová 1/A, ktorá pretína Hlavnú a Paulínsku ulicu v dolnej časti historického centra Trnavy. Pre vstup stlačte zelené tlačidlo.

Učitelia

Všetci lektori, ktorí vyučujú pre jazykovú školu, boli vybratí na základe náročných výsledkov z niekoľkých kôl pohovorov pozostávajúcich z praktických a teoretických častí. Pri výbere lektorov sa kladie dôraz na ukončené vzdelanie pedagogického smeru a teoretické a praktické skúsenosti s výučbou cudzích jazykov. Medzinárodné skúsenosti a výborné znalosti reálií danej krajiny sú podmienkou.

Vybavenie školy

Administratívne a vzdelávacie priestory školy zaberajú celkovo 420 m2, ktoré sú pokrýté WIFI pripojením. Priestory zastrešujú: kanceláriu, zákaznícke centrum, miestnosť pre personál, skúškové centrum, jedenásť učební a dve toalety.

Škola disponuje viacerými plne vybavenými miestnosťami umožňujúcimi prezentácie a tréningy s potrebným elektronickým príslušenstvom používaným na prezentácie a premietanie multimediálnych programov.

Knižnica pre študentov a lektorov. Vo vlastníctve školy sú stovky rôznych titulov z anglického, nemeckého, talianskeho, španielskeho, francúzskeho a ruského jazyka.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?  Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

logo small

© 2007 - 2017
Všetky práva vyhradené.
Trhová 1/A, 917 01 Trnava
Nachádzaš sa tu: Home O škole Úvod O škole