Organizácia vyučovania

Kalendár na rok 2017/2018

Obdobie štúdia Registrácia
Cena skupinových kurzov
Jesenný trimester 2017 september - december otvorená - prihláška od 159 €
Zimný trimester 2018 január - marec otvorená - prihláška od 159 €
Jarný trimester 2018 apríl - jún otvorená - prihláška od 159 €
Letný trimester 2018 júl - august otvorená - prihláška od 159 €

 Zaradenie študentov do skupín

do správnej úrovne pomáha šetriť Váš čas a peniaze. Študenti, pri ktorých nie je možné určiť nadobudnuté jazykové vedomosti, sa do príslušnej jazykovej úrovne zaraďujú na základe písomného alebo ústneho testu. Všetci študenti môžu vstupné testovanie absolvovať zdarma v priestoroch školy podľa otváracích hodín alebo Vám zašleme test elektornicky a vy si ho vyplníte z pohodlia Vášho domova.

Na zaradenie študentov sa používajú originál vypracované testovacie materiály Cambridge, Un tuffo nell´azzurro, Hueber a podobne podľa úrovne cudzieho jazyka.

Študenti sa zaraďujú do príslušnej úrovne jazykového kurzu nielen na základe výsledkov testu, ale prihliada sa aj na osobné konzultácie, pri ktorých sa zhodnocuje celková znalosť jazyka. Naším cieľom je študentom ponúknuť príjemné študijné prostredie s možnosťou rozvoja vedomostí, ktoré už ovládajú.

Jazykové úrovne

Výučba je rozdelená do šiestich stupňov od začiatočníkov až po pokročilých a je identická so „Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky (SERR)“, ktorý vypracovala a odporúča Rada Európy pre učenie sa, vyučovanie a hodnotenie cudzích jazykov.

.
Urovňe podľa Európskeho referenčného ramca Slovenský ekvivalent Cambridge English IELTS
A1 Používateľ základného jazyka A1.1 - A1.2     YLE (A1)  
A2 A1.2 - A2.2  KET (A1-A2) YLE (A2) 3.0 - 3.5
B1 Samostatný používateľ B1.1 - B1.2 všeobecná a základná
štátna jazyková skúška
PET (B1)   4.0 - 5.0
B2 B2.1 - B2.2 FCE (B2)   5.5 - 6.5
C1 Skúsený používateľ C1.1 - C1.2 odborná a špeciálna
jazyková skúška
CAE (C1)   7.0 - 8.0
C2 C2.1 - C2.2 CPE (C2)   8.5+
.
Naše jazykové kurzy, študijná literatúra a vyučovacie metódy sa študentom prispôsobujú tak, aby sme Vám pomohli dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Medzi jednotlivými stupňami ponúkame intenzívne, individuálne a skupinové kurzy, ktoré umožnia záujemcom o konkrétny jazykový kurz zaradiť sa do vyššieho stupňa v kratšom čase.
.

Používaná literatúra

Ukážka literatúry, s ktorou sa najčastejšie stretnete pri Vašom štúdiu v štandardnom kurze. Pri individuálnych kurzoch sa vieme plne prispôsobiť študentom a pokračovať v literatúre, z ktorej sa už vzdelávali alebo navrhnúť vhodnejšiu alternatívu.

Literatúra na kurz cudzieho jazyka nie je zahrnutá v cene kurzu. Študenti si ju môžu objednať prostredníctvom našej školy, kde im poskytujeme zvýhodnené ceny oproti komerčným kníhkupectvám.

Zakúpenu literatúru používajú študenti v kurzoch od jedného trimestra - tri mesiace (anglický, nemecký jazyk), až po štyri trimestre - dvanásť mesiacov (španielsky, taliansky, francúzsky jazyk) a dlhšie (ruský a slovenský jazyk).

Anglický jazyk

kniha face2face elementary2nd empowerknihab1 englishfile3rd

incompany30 knihy anglictina pre ludske zdroje kniha obchodna anglictina

Slovníky ku knihám Face 2 Face - AJ - SJ: Starter, Elementary, Pre-intermediate, Upper-intermediate
Publikované so súhlasom Cambridge University Press.
 
Ďalšie použvané knihy pri výučbe anglického jazyka: Complete ADVANCED, Complete CAE, Complete PET, Complete FIRST, Complete FCE, FCE Trainer, CAE Trainer, in Company, Business Results, Headway, rôzne špecializované publikácie a iné podľa požiadaviek študentov.
.
Nemecký jazyk
 

kniha schritte international neu a1 kniha sicher b1 kniha menschen a12

kniha alltag beruf co 1 em ucebnica-kurz-nemeckeho-jazyka mittelpunkt-new-b2-ucebnica-nemciny

kniha themen aktuell1 kniah ausblick1 kniha delfin

.
Taliansky jazyk

nell azzuro-ucebnica-talianciny nell azzuro-2-ucebnica-talianciny progetto italiano 1-ucebnica-talianciny  

.
Španielsky jazyk

aula internacional 1 nuovo-spanielcina aula internacional 2-spanielcina spanielsky jazyk gente joven

Francúzsky jazyk

objectifexpress1-ucebnica-francuzstiny taxi ucebnica francuzskeho jazyka trnava campus 1-ucebnica-francuzskeho-jazyka

Ruský jazyk

ucebnica ruskeho jazyka trnava1 ucebnica ruskeho jazyka trnava2

Poznámka: Ukážky z kníh sú výhradným vlastníctvom vydavateľa.

Osvedčenie o úspešnom absolvovaní jazykového kurzu

Osvedčenie sa vydáva* na žiadosť študenta. Môže sa použiť na preukázanie jazykových zručností pri pracovnom pohovore, zdokladovanie dosiahnutého vzdelania pre zamestnávateľa a podobne. Ak študent nesplní dané kritéria, osvedčenie o úspešnom absolvovaní jazykového kurzu sa nevydáva.

Účasť na kurze   vymeškaných max. 15% stretnutí
Záverečný test  povinne absolvovaný, min. 75%
Priebežné testy  ak na kurze nie je záverečný test, súčet výsledkov priebežných 
 testov nesmie klesnúť pod 75%
*Osvedčenie je doručované študentom poštou alebo osobne druhý týždeň nasledujúceho trimestra.
 
 

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?  Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

logo small

© 2007 - 2017
Všetky práva vyhradené.
Trhová 1/A, 917 01 Trnava
Nachádzaš sa tu: Home O škole Úvod Organizácia vyučovania