Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Pre nás, v spoločnosti Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o., so sídlom Trhová 1/A, 917 01 Trnava, je ochrana vašich osobných údajov veľmi dôležitá. Robíme všetko pre to, aby osobné údaje vás - našich klientov boli naozaj v bezpečí. Preto sme prijali rôzne opatrenia technického, organizačného a personálneho charakteru.

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ktorý budeme ďalej v texte uvádzať ako „zákon o ochrane osobných údajov") osobné údaje spracúvame vo viacerých informačných systémoch.

Keď žiadate informácie o našich službách alebo potrebujete pomôcť a poradiť

Aby sme vám mohli pomôcť s výberom služby, odpovedať na vaše otázky, spracúvame váš titul, meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto získame prostredníctvom našich kontaktných formulárov umiestnených na webovej stránke, telefonickým kontaktom s vami alebo prostredníctvom e-mailu.

Keď si objednáte u nás službu jazykového vzdelávania, prekladov alebo tlmočenia

Aby sme vám mohli dodávať službu, ktorú si vyberiete, budeme o vás spracúvať titul, meno, priezvisko, kontaktnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu prípadne ďalšie osobné údaje, ktoré nám uvediete v prihláške alebo sú predmetom tlmočenia a prekladov (napríklad ako súčasť dokumentov, ktoré sú určené na preklad). Držíme sa však zásady, že o vás spracúvame vždy len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme.

Tieto osobné údaje sú dôležité k plneniu samotného predmetu zmluvy, na základe ktorej pre vás službu zabezpečíme, prípadne k poskytnutiu iných súvisiacich služieb (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré upravujú napríklad ochranu spotrebiteľa).

Keď vám zasielame novinky e-mailom

K tomu, aby sme vás mohli informovať o našich užitočných novinkách vo forme krátkych e-mailových správ alebo poslať ebook s hodnotnými informáciami pre rozvoj vašich jazykových zručností, spracúvame vaše meno, priezvisko a adresu elektronickej pošty (e-mail). Vždy však len na základe vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odhlasovacieho linku. Tento nájdete v pätičke každej e-mailovej správy, ktorú od nás obdržíte.
K zasielaniu e-mailových správ využívame systém Mail Chimp, overeného externého dodávateľa, ktorým je spoločnosť The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia. Spoločnosť The Rocket Science Group pristúpila k zásadám „EU U.S. Privacy Shield“ (tzv. bezpečný štít v oblasti spracúvania osobných údajov).

Keď nám poskytnete informácie o tom, ako ste boli spokojný s našimi službami

Referencie, alebo informácie o spokojnosti vás – našich klientov zverejníme vždy len vtedy, ak nám k tomu udelíte váš dobrovoľný súhlas. Vtedy spracúvame o vás meno, priezvisko, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete a dáte súhlas k ich zverejneniu na našich webových stránkach. Aj v tomto prípade môžete kedykoľvek váš súhlas odvolať.

Keď sa u nás uchádzate o prácu

Vaše osobné údaje sa stanú súčasťou našej databázy uchádzačov o zamestnanie (pričom nereagujete na konkrétnu pracovnú ponuku) len vtedy, ak nám k tomu udelíte svoj súhlas. V rámci evidencie žiadostí spracúvame titul, meno, priezvisko, adresu, údaje o vzdelaní a ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom životopisu, prípadne ďalších vami predložených dokumentoch. Doba platnosti súhlasu je 1 rok. Aj napriek tomu však môžete súhlas kedykoľvek odvolať aj pred uplynutím tejto doby. Vaše rozhodnutie budeme plne rešpektovať a vaše osobné údaje z databázy uchádzačov o zamestnanie bezpečne zlikvidujeme.

Spolupracujeme s dôveryhodnými dodávateľmi

K uchovávaniu dokumentov v elektronickej podobe využívame dátové úložiská spoločnosti Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Spojené štáty americké. V oblasti ochrany spracúvaných osobných údajov je spoločnosť Google Inc. certifikovaná v režime Privacy Shield.

Z dôvodu vedenia mzdovej a účtovnej agendy využívame služby externého dodávateľa, ktorým jej Ing. Alena Čelková – UČTO, Hlavná 27, 917 01 Trnava.

Práva dotknutej osoby

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú (napríklad klient, uchádzač o zamestnanie alebo príjemca e-mailových správ).

Každá dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Vo veci otázok ochrany Vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na:

 • emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.,
 • telefonicky na 0905 815 336,
 • osobne,
 • poštou na adrese Vallis - jazykové vzdelávanie, s.r.o., Trhová 1/A, 917 01 Trnava.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?  Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.

logo small

© 2007 - 2017
Všetky práva vyhradené.
Trhová 1/A, 917 01 Trnava
Nachádzaš sa tu: Home Vyhlásenie o ochrane súkromia