Prečo IELTS

skuska ielts trnava vyhodyIELTS je celosvetovo najpopulárnejšia skúška z anglického jazyka. V roku 2016 skúšku absolvovalo vyše 3 milióny kandidátov. 

Skúška je medzinárodným testovacím systémom, ktorý hodnotí jazykové zručnosti kandidátov v štyroch oblastiach: čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie. Ide o svetovo najpopulárnejší spôsob testovania angličtiny na všetkých úrovniach za účelom štúdia alebo emigrácie do zahraničia.

Jednotlivé zručnosti sú hodnotené na základe 9-bodovej škály, ktorou sa každá z uvedených jazykových zručností hodnotí separátne. Generálny výsledok je spriemerovaním percent za jednotlivé časti.

Okrem skutočnosti, že táto skúška je medzinárodne vyhľadávaným a platným spôsobom zdokladovania dosiahnutých jazykových zručností, využívajú ju predovšetkým všetci záujemcovia o štúdium či prácu v zahraničí.

Zvýšte absolvovaním tejto skúšky aj vy svoje šance študovať, žiť či zamestnať sa v zahraničnej firme alebo v zahraničí.

Prečo je výhodné byť jeho držiteľom certifikátu IELTS?

  • Je to svetovo najpopulárnejší certifikát
  • Je akceptovaný viac než 10 000 organizáciami po celom svete
  • Vyžadujú ho rôzne vládne, akademické, vedecké aj zamestnanecké inštitúcie po celom svete
  • test spoľahlivo určí Vašu jazykovú úroveň  
  • Po absolvovaní skúšky každý študent obdrží diplom s výsledkom, ktorý dosiahol na teste
  • Váš dosiahnutý výsledok sa automaticky zasiela do Vami vybranými 5 inštitúciami po celom svete

Sledujte nás na sociálnych sieťach

Jazykovú školu Vallis nájdete aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Kontaktujte nás

Radi by ste nás navštívili?
Pozrite si aktuálne otváracie hodiny.